+421 908 300 304 | obchod@raciohouse.sk

Balkónový systém Bolix

Balkónové dosky ako vonkajšie časti budov sú vystavené škodlivým vplyvom poveternostných podmienok. Negatívny vplyv má hlavne vlhkosť, ktorá zvyšuje riziko deštrukcie ako sú škrabance, praskliny a zmeny mechanických vlastností.

Balkónový systém, ktorý sme už realizovali na viacerých projektoch, je jedným z najlepších riešení opravy poškodených betónových povrchov a balkónových konštrukcií. Vďaka premyslenému pracovnému postupu a použitím kvalitných materiálov, môžeme z vlastných skúseností potvrdiť, že pri výbere tohoto systému nebude žiaden zákazník ľutovať.

Postup prác

  1. Profilovanie vonkajšieho okraja balkónu – vytvorenie technologického úskokuVonkajší obvodový okraj balkónu je treba vyprofilovať vytvorením technologického úskoku. Tento technologický úskok je možné získať nanesením cementovej stierky BOLIX SPN na dokonale vyzretom a suchom podklade, zvýšením celej úrovne podlahy od okraju o 3mm. Pre uľahčenie prác sa používa montážna šablóna, kladená pozdĺž okraja balkónu, ktorá vymedzuje potrebnú šírku technologického úskoku a slúži ako vodiaca lišta. Podklad je následne potrebné navhlčiť a vyplniť priestor medzi lištami nanesením cementovej stierky BOLIX SPN.
    Bez názvu
  2. Príprava hliníkových profilov BOLIX PAL 200 na montážPo 48 hodinách od vyhodotovenia vrstvy stierky je možné prejsť na prípravu balkónových profilov. okolo okraja balkónu je potrebné položiť balkonové profily BOLIX PAL. Jednotlivé úseky profilov je potrebné od seba oddeliť medzerami o šírke asi 2 mm z dôvodu tepelnej roztiažnosti hliníka. Následne sa označia miesta pre navŕtanie montážnych hmoždiniek a navŕtajú sa otvory. Hmoždinky sa umiestnia do navŕtaných otvorov. Ak je potrebné, rovné úseky profilov sa skrátia rezaním náradiami pre rezanie hliníka. V mieste styku profilu so stenou sa nasadzuje profil, plastová koncovka BOLIX PAL-F.Bez názvu1
  3. Montáž odkvapových profilov BOLIX PALTechnologický úskok na okraji balkónovej dosky je potrebné vyplniť tesnicou zmesou BOLIX Hydro Duo pričom priamo pred aplikáciou je treba povrch navlhčiť. Nanášanie zmesi BOLIX Hydro Duo sa začína od vyplnenia technologického úskoku na vonkajšom okraji pomocou hladidla, násladne sa ihneď ponoria hliníkové profily. Profily musia byť jemne dotiahnuté skrutkami v skôr vyvŕtaných otvoroch s osadenými hmoždinkami, tak aby boli v jednej rovine s povrchom balkónu. Veľký pozor je potrebné dať na to aby skrutky neboli príliš dotiahnuté (zmes BOLIX Hydro Duo nesmie byť vytlačená spod profilov.). Po stuhnutí izlolácie (min 5-6 hodín), je potrebné na spoji hliníkového profilu s poterom a na spoji balkónovej dosky so stenou, doplnkovo ponoriť v hmote BOLIX Hydro Duo tesniacu pásku BOLIX Hydro-TW. Jednotlivé úseky pásky sa spájajú s použitím prekladu 10 cm.
    Bez názvu2
  4. Nanášanie hydroizolácie BOLIX HYDRO DUOCelý povrch spádovej vrstvy počínajúc od vonkajšieho kraja balkónu až po stenu je potrebné pokryť dvojvrstvovou tesniacou zmesou Bolix Hydro Duo. Prvá vrstva sa nanáša štetcom do predom navlhčeného podkladu . Na spoji steny s balkónom do vnútorného rohu umiestní tesniaca páska . Po preschnutí prvej vrstvy zmesi Hydro Duo (4-6 hodín), celý povrch balkónu prerkyjeme druhou vrstvou zmesi. Následne ju vyhľadíme hladidlom z nerezovej ocele. Vyrobený povlak je treba chrániť 3 dni pred dažďovými zrážkami, vplyvom vody, rýchlym schnutím a mrazom. Po tejto dobe spoje jednotlivých úsekov balkónových profilov je možné vypniť trvale elastickou zmesou a zamaskovť spojku, ktorú pripevníme pritlačením v mieste spoja profilov.
  5. Montáž keramickej dlažbyKeramickú dlažbu je možné prilepiť po uplynutí minimálne 3 dní s použitím lepiacej malty BOLIX SE-R. Lepidlo sa nanáša ozubeným hladidlom na podklad a tenkou vrstvou na dolnú stranu dlaždice. Hrúbka dlažby musí byť zvolená tak aby sa povrch dlažby nachádzal nad úrovňou profilov.
  6. Škárovanie a tesnenieŠkárovanie je realizované pomocou BOLIX PROCOLOR. Odporúčaná šírka škáry pri aplikácii na terasách alebo balkónoch predstavuje 5 mm. Takáto šírka škáry umožňuje lepšie presakovanie vodnej pary z vnútorných štruktúr. Na spojenie prednej časti profilov a vonkajšieho okraja keramickej dlažby, v technologickej medzere položíme dilatačnú šnúru BOLIX SD a násladne vyplníme medzeru tmelom.
Celý postup zobrazený v krátkom videu:

Zoznam potrebného materiálu:

BOLIX SPN: cementová korekčná stierka

BOLIX HYDRO DUO: dvojzložková hydroizolácia pod obklady a dlažby na balkónoch, terasách a na iných miestach
vystavených vode. Tesnica zmes je zložená z dvoch zložiek: A-suchej a B-mokrej v osobitných
baleniach, ktoré predstavujú hotovú sadu pre miešanie.

BOLIX HYDRO TW: tesniaca páska na utesnenie a spevnenie vnútorných rohov a prechodov na okapnú balkónovú lištu a podobne

BOLIX SE-R: vysoko elastické a ohybné lepidlo

BOLIX SD: dilatačná šnúra

BOLIX PRO COLOR: škárovacia hmota na keramické obklady a dlažby

Dostupná farebnoť profilov PAL:

pal