+421 908 300 304 | obchod@raciohouse.sk

Vykurovanie

Voľba systému vykurovania je zapríčinená celosvetovým tlakom na znižovanie potreby energie na vykurovanie, ktorý mení požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií budov. Platby za teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody (TUV) tvoria podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov na bývanie. Zvyčajne je to viac ako tretina, niekedy až polovica prevádzkových nákladov. Tieto platby sa odvíjajú od zvoleného systému vykurovania a prípravy TUV. Poznáme dva základné systémy vykurovania:

 

KONVEKČNÝ PRINCÍP VYKUROVANIA

Pri tomto spôsobe sa od vykurovacieho telesa ohrieva vzduch, ktorý prúdením predáva teplo. Konvekčné kúrenie je založené na výraznej cirkulácii vzduchu v miestnosti.  V bezprostrednej blízkosti zdroja tepla sa koncentruje najvyššia teplota, v ostatných častiach miestnosti je vzduch oveľa chladnejší.

 

images__640-480-2teplovzdusne-vykurovanie-krb__640-480-2

 

Medzi konvenkčné systémy vykurovania patria: radiátorové – teplovodné, elektrické, teplovzdušné vykurovanie vzduchom – teplovzdušným krbom, rekuperačno-vykurovacou jednotkou.

 

SÁLAVÝ PRINCÍP VYKUROVANIA

Pri sálavom vykurovaní žiarenie ohrieva vzduch (voľne ním prechádza) a k zdieľaniu tepla dochádza predovšetkým sálaním, kde sa tok po dopade na predmety (steny, podlaha, nábytok) čiastočne odrazí (cca 15%), ale jeho väčšia časť (cca 85%) je pohlcovaná predmetmi, na ktoré dopadá. Tu dochádza k premene sálavej energie na energiu teplotnú – predmety sa zohrievajú. Vďaka zvýšenej teplote predmetov (oteplenie predmetov) proti teplote vzduchu, sa teplo následne odvádza konvenciou, od predmetu sa ohrieva vzduch.

Medzi sálavé systémy vykurovania patria: infračervené vykurovacie telesá – plynové, elektrické, krbová pec, nízkoteplotné podlahové, stenové a stropné vykurovanie – teplovodné, elektrické.

 

slide_1__640-480-2minitec-iii__640-480-2

KOMBINOVANÝ PRINCÍP VYKUROVANIA

Je kombináciou konvenkčného a sálavého systému vykurovania. Je to napríklad kombinácia teplovzdušného vykurovania s kozubom, pecou, podlahovým kúrením a pod.

 

TEPLOVODNÉ VYKUROVANIE

V dnešnej dobe sa najviac pri občianských stavbách používa nízkoteplotné podlahové vykurovanie, radiátorové vykurovanie, nízkoteplotné stenové a stropné vykurovanie. Nízkoteplotné stropné vykurovanie môže v lete slúžiť ako aj nízkoteplotné chladenie, hlavne ak je ako zdroj tepla použité tepelné čerpadlo. Na Slovenskom trhu ponúkame ako zdroj tepla svetovú novinku a to Tepelné čerpadlo s kompletnou kotolňou s možnosťou pripojenia teplovodného krbu, pece, kotla ako aj ohrevu TUV fotovoltaikou.. Celá technológia kotolne zaberie cca 1mpodlahovej plochy technickej miestnosti.

Navrhujeme rôzne systémy vykurovania a to podľa potrieb investora a typu stavby tak, aby bolo vykurovanie čo najefektívnejšie, či už z pohľadu technológií alebo ekonomiky prevádzky.

Systémy nízkoteplotného vykurovania a chladenia môžme rozdeliť do nasledujúcich kategórií

Nízkoteplotné podlahové vykurovanie

  • mokrý proces

podlahove-vykurovanie-1__640-480-2podlahovka__640-480-2

 

Nízkoteplotné stenové a stropné vykurovanie

  • mokrý proces

stenove-vykurovanie__640-480-2stropne-vykurovanie__640-480-2

Nízkoteplotné podlahové vykurovanie

  • suchý proces

pyd__640-480-2litotherm-podlahovka-sucha__640-480-2

Nízkoteplotné stropné chladenie

chladenie-stropne-2__640-480-2chladenie-stropne-1__640-480-2

 

AC – DC ELEKTRICKÉ VYKUROVANIE

Patrí medzi sálavé infračervené elektrické vykurovanie. Infračervené kúrenie svojim sálaním ohrieva steny a pevné predmety. Toto akumulované teplo je následne vyžarované povrchom do priestoru. Jedná sa o podobný proces ako je pri kúrení akumulačným krbom. Je to kvalitný, komfortný a úsporný vykurovací systém. Ako jediný má okamžitý nábeh. Ako zdroj tepla slúžia sálavé elektrické radiátory – panely, elektrické stropné vykurovacie fólie a pod. Infrapanel priamo ohrieva Vás, steny, predmety. Rovnomerne vykúri priestor a nespôsobuje vírenie vzduchu v miestnosti.

 

podlahove-vykurovanie-2__640-480-2snimka__640-480-2

 

Týmito zariadeniami môžeme vykurovať interiér a exteriér.

HEATFLOW – sálavé elektrické fólie – RD, byty, občianske stavby

ARIEM – byty, RD, kancelárie, občianske stavby, priemysel, kostoly

SOLAMAGIC – byty, RD, kostoly, priemysel, ako aj exteriér – zimné záhrady, balkóny, terasy a iné.

 

AC elektrické vykurovanie – 230V, elektrická energia zo siete

DC elektrické vykurovanie – jednosmerný prúd, zdroj fotovoltaické panely

 

Výhody elektrického infračerveného vykurovania:

– okamžitý nábeh kúrenia

– pocitová teplota o 2 – 3 °C vyššia ako izbová teplota

– minimálne investičné a prevádzkové náklady

– expresívny a moderný design

 

Viac informácií o rôznych vykurovacích systémov nájdete v prílohach na stiahnutie.