+421 908 300 304 | obchod@raciohouse.sk

Slnečné kolektory

Ak chcete znížiť náklady na energie či už na prípravu teplej vody, vykurovanie budovy alebo na ohrev vody v bazénoch je pre Vás slnečný kolektor jedným s najlepších dostupných riešení. Keďže slnko je nevyčerpateľná energia, ktorá nás zásobuje už tisícročia. Oproti bežným vyčerpateľným zdrojom energie ako sú ropa, zemný plyn a uhlie, energia zo slnka nezaťažuje životné prostredie a jeho rozloženie je rovnomerné. Nevýhodou využívania slnečnej energie však môže byť nižšia hustota žiarenia j jednotlivých ročných obdobiach. Z tohto dôvodu nemôžeme tvrdiť, že slnečné kolektory sú 100% náhradou za fosílne palivá ale sú určené na zníženie energetickej náročnosti budov.