+421 908 300 304 | obchod@raciohouse.sk

TZB

TZB – Technické zabezpečenie budov

Poskytujeme kompletné technické zabezpečenie budov podľa potrieb zákazníka a normovaných predpisov. V tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti. Zabezpečíme návrh technického riešenia, projekty, cenovú ponuku, dodávku a montáž. Samozrejmosťou je záručný servis a taktiež pozáručný servis.Jedná sa o tieto riešenia:- elektroinštalácie, kanalizácia, plyn, zdravotechnika- systémy vykurovania, vzduchotechniky, klimatizácie a rekuperácie vzduchu- solárne systémy a rôzne enviromentálne zdroje 

ELEKTROINŠTALÁCIE

Kompletné elektroinštalačné práce – silnoprúd a slaboprúd, systémy merania a regulácie, inteligentné domy.

KANALIZÁCIA, ZDRAVOTECHNIKA A PLYN

Sú to rozvody vody, sanita, rozvody kanalizácie, plynové prípojky, kotolne a iné.

VYKUROVANIE

Revitalizácia kotolní. Vykurovanie tepelnými čerpadlami pre občianske, multifunkčé a priemyselné stavby. Vykurovanie: podlahové, radiátorové, stenové, elektrické, vykurovanie krbami – teplovzdušné, akumulačné a s teplovodnými výmenníkmi, príprava TUV krbami s teplovodnými výmenníkmi, fotovoltaické vykurovanie.

KLIMATIZÁCIA A VZDUCHOTECHNIKA

Klimatizačné jednotky a vzduchotechnické systémy pre rodinné domy, občianske a priemyselné stavby.

REKUPERÁCIA VZDUCHU

Systémy riadeného vetrania pre rôzne stavby s využitím rekuperácie vzduchu – spätného získavania tepla.

SOLÁRNE SYSTÉMY A ENVIROMENTÁLNE ZDROJE

Klasické solárne systémy. Fotovoltaické zdroje energií, ktoré slúžia na ohrev vody, elektrické vykurovanie a takzvané ostrovné systémy, kde možno energiu slnka vo forme elektrickej energie distribuovať do elektrickej siete danej budovy, či ukladať do batérii pri výpadku elektrickej energie z verejnej siete. Ďalej sú to malé veterné elektrárne.

Voľba systému zdroja energií ma veľký vplyv na prevádzkové náklady, na ekológiu a komfort prevádzky ako aj na závislosť od verejných zdrojov energií.

TABUĽKA – ENERGETICKÉ TRIEDY RODINNÝCH DOMOV:

 Množstvo energie  

(kWh/m2 rok)

 A  B  C  D  E  F  G
 Vykurovanie  <36  36 – 71  72-102  103-143  144-179  180-214  >214
 TUV  <12  12-24  25-36  37-48  49-60  61-72  >72
 Vykurovanie + TUV  <48  48-95  96-138  139-191  192-239  240-286  >286
 Popis  Veľmi úsporná  Úsporná  Vyhovujúca  Nevyhovujúca  Neúsporná  Veľmi  neúsporná  Plýtvajúca
 Stupeň potreby tepla  ≤60  ≤80  ≤100  ≤120  ≤140  ≤160  >161