+421 908 300 304 | obchod@raciohouse.sk

Štátna dotácia

Tepelné čerpadlá – Solárne systémy –  Fotovoltaické systémy

 S Projektom Zelená Domácnostiam

Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

PODPOROVANÉ ZARIADENIA

– zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá

–  malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

  • Fotovoltaické panely
  • veterné turbíny

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Dalšie info:
www.zelenadomacnostiam.sk
www.siea.sk

V prípade otázok a poradenstva nás kontaktujte na:

simon@raciohouse.sk  obchod@raciohouse.sk

Alebo sa príďte oboznámiť s našimi nainštalovanými zariadeniami na pobočku vo Veľkom Slávkove.

Ponuka fotovoltaických systémov:

Znížte si platby za  elektrinu výrobou vlastnej elektrickej energie, ktorú využijete v domácnosti domácimi spotrebičmi alebo na  prípravou teplej vody.

Fotovoltaický systém

On-grid set 2kW.

Set  fotovoltaických panelov inštalovaný na streche objektu vyrába jednosmerný prúd, ktorý pretransformujeme meničom jednosmerného prúdu na striedavý prúd a v rozvádzači napojíme na elektroinštaláciu objektu. Vyrobená elektrická energia je spotrebovávaná domácnosťou. Vyrobená prebytočná energia, ktorá sa nespotrebuje je dodávaná do vonkajšej elektrickej siete.

1-set fotovoltaických panelov 2-menič 3-skrinka s ističmi

4-domáce spotrebiče  5-elektromer 6-rozvodná el. sieť

On-grid set 2kW obsahuje:

– 8ks fotovoltaických panelov panelov

– DC/AC menič, rozvádzač AC a DC istenia

– konštrukciu a kabeláž

– dokumentáciu a revíziu

Cena ponúkaného systému od 4500 € s DPH.

Fotovoltaický systém s  prípravou teplej vody:

On-grid set 2kW.

Sada obsahuje:

– 8ks fotovoltaických panelov panelov

– DC/AC menič

– 160 l zásobník teplej vody s vykurovacím telesom

– Rozvádzač AC a DC istenia

– konštrukciu a kabeláž

– dokumentáciu a revíziu

Cena ponúkaného systému s prípravou teplej vody od 4200 € s DPH.